MegaHouse 近日公佈將覺 Prime 1 Studio 合作,抬崔「Mega Premium Masterline Dragon Ball Z Super Saiyan 孫悟空」雕像!將會推出黑髮、Super Saiyan、Super Saiyan 2 和 Super Saiyan 3 等 4 種型態,尺寸約高 25 英吋!

雕像就從準備使出龜派氣功,配上碎岩和流竄的電流等細節忠,預計在 2020 年 9 至 12 月之間進行交付,目前已經開放預訂!